Élet (út) biztosítási program

Kiadva - 2023. május 02 - A magyar lakosság biztosítottsága - Az NGM és a MABISZ egybehangzó véleménye szerint - alacsonynak mondható. Erre a Biztosítás 2023 Konferencia ismét rávilágított a jelenlegi helyzet bemutatásával - országonkénti és régiós összehasonlításával - ahol Magyarország az európai országok között az utolsó helyek egyikén kullog. Mindez komolyan veszélyezteti a biztosítási szektor jövőjét, a lakosság biztonságát. A biztosítottság növelése nem könnyű, nem is valósítható meg egyik napról a másikra, de amennyiben nem indulnak erre ható, megfelelő programok, nem is várható ebben változás.

A témával behatóan foglalkozó Biztosítási Elemző Központ szerint, a magyar lakosság alacsony biztosítottságának okai - a financiális problémákon túl - alapvetően a múltban gyökereznek (és bár igaz, hogy a probléma megítélésében a különböző szervezetek egyetértenek, nem indultak erre programok).

A biztosításról kialakult rossz vélemények, negatív sztereotípiák (például az életbiztosítás egyenlő „halálbiztosítás”, „velem úgysem történik ilyen” vagy a „biztosító úgy sem fog fizetni”) megfogalmazások nagyban meghatározza a lakosság gondolkodását. Az ilyen bevésődések és a rossz szülői minták, a társadalmi hanyagság, nemtörődömség és az alacsony kárérintettség (lakosság kis száma szenved el komoly károkat, illetve ahol nem volt biztosítás, ott az állam a múltban többször is beavatkozott, mentesítve a károsultakat, ellene hatva ezzel a biztosítottságnak) okolható a biztosítási kultúra ilyen mérvű elmaradottsága miatt.

További probléma, hogy ezen indokok, a vagyon- és kockázati biztosításokat érintő negatív hatása mellett, a nyugdíj előtakarékosság is komoly csorbát szenved. Az öngondoskodás előrelátást igényel, de azt láthatjuk, hogy nyugdíjemelés, x-edik havi nyugdíj fizetése, rendkívüli nyugdíj kifizetések nem késztetik a társadalmat előretekintésre. Pedig nyilván nem lesz elegendő állami nyugdíj az elkövetkező nemzedékek számára így számolni kell azzal, hogy üzleti alapon kötött biztosításokkal kell felkészülni a jövőre.

A kormányzat jelenleg formálódó új biztosítási stratégiának többek között az a célja, hogy felébressze, megerősítse a tudatos gondolkodást, a biztosítási kultúrát és növelje a biztosítottságot. A Biztosítási Elemző Központnak meggyőződése, hogy ezt egyes (pl.: munkáltatókat és/vagy munkavállalókat érintő) rendszerszintű szabályozói intézkedések mellett leginkább edukációval lehet és kell is támogatni.

A BEK javaslata egyfajta „életút biztosítási program” kidolgozása a magyar lakosság számára, mely bemutatja az egyes korosztályok élethelyzeteit a születéstől a halálig, az eltartottságtól a vagyonosodásig, az élet különböző időszakaihoz kapcsolódóan. Ez a program felölelné a fiatalkor, a diákság, a családalapítás, az utazás, a vállalkozás, a szülői, -nagyszülői kor feladatait, vagyoni és egészségügyi kockázatait. Mindezt az öngondoskodás vonalán is végig haladva, egészen a nyugdíjas korig. Az ezen időszakokhoz tartozó élethelyzetek kockázatait, azok valós veszélyeit és az ellenük történő védekezés módjait (biztosítást) bemutatva adná át az alapvető biztosítási ismereteket a lakosság (elsősorban a fiatalok) számára annak érdekében, hogy ne rossz szülői példákat alapul véve hanyagolják, kerüljék életük során a biztosításokat, hanem maguk is megtanulják, értsék és megértsék azok szükségszerűségét és hasznosságát.

Ezen információkat - a svájci “háztartástan” tantárgy mintájára - közép és felsőoktatási szinteken hallgatnák a diákok, meghatározott óraszámban. A tananyag főbb elemei számon is lennének kérve a hallgatókon. A program oktatási tematikájának és anyagainak kidolgozásában és az oktatásában is a biztosítási szakma főbb szereplői, szervezetei és szakemberei vennének részt (MABISZ keretek), módszertana pedig a jelenkori digitális oktatási trendeket követné.

Átfogó és hosszú távú munka kerülne elvégzésre, mely - az alapokat a fentiek szerint letéve - a fiatalok számára a jövőben az önálló információ beszerzés és önálló döntések meghozatalát készítené elő. Fontos, hogy ezzel párhuzamosan a szabályozó a biztosítási termékek és a biztosításközvetítők kontrollját is erősítse, illetve az egyes termékek esetében biztosítsa a mindenkori „fogyasztóbarátságot” annak érdekében, hogy az így edukált polgárok maximálisan védve legyenek az esetleges visszaélésektől, ami nyilván súlyosan ellen hatna a biztosítottság eltervezett növelésének.

Mindez a jelenkor változó világához, a digitalizációhoz, a fejlődéshez igazodva, melynek hatásai alól a biztosítási szektor sem vonhatja ki magát, de kihasználhatja.

Kiegészítés: Fontos, hogy a fiatalok edukációján keresztül, elérhető az idősebb korosztály edikációja is, mely így egyetemlegesen hatna a biztosítási kultúra emelésére. Emellett a tananyag megfelelő kiegészítésével - és a tapasztalatoknak a piaci gyakorlatba történő rendszeres visszavezetésével - a fiataloknak (mint munkavállalóknak) a biztosítási ágazatba történő irányítására is jó esély kínálkozna, mely a szakma elöregedésének problémáját is orvosolhatná.

Szerző: Rácz István / vezető elemző / BEK

Legfrissebb hírek

Kiadva - 2024. április 10 - Mitől lesz hatékonyabb a lakáskampány? A kampány tapasztalatait és a piaci szereplők jövőre vonatkozó javaslatait ebben a cikkben gyűjtöttük össze.

Kiadva - 2024. április 8 - A Pénzmosás Elleni Törvény 2024. július 1-től életbe lépő módosításának köszönhetően az életbiztosítások esetében távolról - online módon is elérhetővé válik az ügyfélelek számára a személyazonosságuk igazolása.

Kiadva - 2024. március 11 - Már közel 40 ezren választottak maguknak kedvezőbb lakásbiztosítást a március 1-óta tartó kampányban, miközben a díjszámítások száma a fél milliót is meghaladta.

Tovább az összes hírre