Károkozó és Károsult

A kártérítés alapelve a Római Birodalom óta a „restitutio in integrum”, ami magyarul azt jelenti, hogy eredeti állapotba való visszahelyezés. A károkozó felelőssége ezért a károsult baleset előtti vagyoni viszonyainak helyreállítására irányul.

A károsult az, akinek baleset vagy bármely egyéb esemény során bármilyen kára (vagyoni, nem vagyoni kára) keletkezik. Károkozó az, aki a kárt okozta vagy azért felelős, illetve természeti csapások esetén nincs károkozó. Károsultak továbbá az elhunyt személyek hozzátartozó is. Fontos, hogy a károsultakat minden esetben kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség terheli.****

Legfrissebb hírek

Kiadva - 2024. április 10 - Mitől lesz hatékonyabb a lakáskampány? A kampány tapasztalatait és a piaci szereplők jövőre vonatkozó javaslatait ebben a cikkben gyűjtöttük össze.

Kiadva - 2024. április 8 - A Pénzmosás Elleni Törvény 2024. július 1-től életbe lépő módosításának köszönhetően az életbiztosítások esetében távolról - online módon is elérhetővé válik az ügyfélelek számára a személyazonosságuk igazolása.

Kiadva - 2024. március 11 - Már közel 40 ezren választottak maguknak kedvezőbb lakásbiztosítást a március 1-óta tartó kampányban, miközben a díjszámítások száma a fél milliót is meghaladta.

Tovább az összes hírre