CASCO biztosítás és eseményei

A CASCO (szó) eredetét illetően több meghatározással is találkozhatunk. Egyesek szerint a kifejezés az angol “casualty” (sérülés), illetve a “collision” (ütközés) szavak összeillesztéséből ered, míg az is tartja magát, miszerint egy spanyol eredetű szó, aminek jelentése „cserép” vagy „letörött darab”. Bárhol is legyen az igazság, az biztosnak látszik, hogy először a XVII. században használták a CASCO szót a hajóbiztosítások kapcsán, mint biztosítási szakkifejezést.

CASCO biztosításnak a “teljes körű” CASCO-t nevezzük. A teljes körű CASCO komplex védelmet nyújt a gépjárművet érintő lopás-, rablás, törés, üvegtörés és elemi károkkal szemben. A CASCO biztosítás a gépjárműben keletkező „saját hibás” károk esetére nyújt fedezetet, ahol a biztosított vagyontárgy

a biztosítási szerződésben feltüntetett azonosítóval (alvázszám), Magyarországon forgalomba helyezett gépjármű. A CASCO biztosítás keretében biztosított gépjármű a biztosítási ajánlatban és a gépjármű forgalmi engedélyében leírt gyártmány, típus, kivitelnek megfelelően van biztosítva, az Eurotax katalógus által meghatározott, gyári széria felszereltséggel. Ezen felszereltséget meghaladó tartozékok és felszerelések akkor biztosítottak, ha azok az ajánlaton mint „extra” tartozékok” felsorolásra kerültek. CASCO biztosítások legfontosabb eseményei:

Töréskár


baleseti jellegű, közvetlenül, kívülről és hirtelen fellépő mechanikai behatást előidéző esemény által okozott sérülés, valamint idegen személy által okozott rongálás. A biztosítási fedezet nem terjed ki a nem baleseti jellegű töréskárokra (pl. anyagfáradás).

Elemi kár

a gépjárműben és alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett tűz, robbanás által okozott kár, villámcsapás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy mesterséges üreg beomlása, legalább 15 m/s sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás, a Mercalli-Sieberg skála alapján legalább 5-ös fokozatúnak jelzett földrengés. Kiterjed a biztosítási fedezet azokra a károkra is, amelyek az által következnek be, hogy a felsorolt természeti erők közrehatása folytán más tárgyak a biztosított gépjárműre dőlnek vagy neki csapódnak.

Rabláskár

rablásnak minősül, ha az elkövető a biztosított járművet akként tulajdonítja el, hogy az elvétel során – vagy az elvett vagyontárgy megtartása érdekében – erőszakot vagy az élet, illetve testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg a biztosítottat vagy a járművet a 3 biztosított engedélyével használó személyt öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi. Rabláskárnak minősül a biztosított járműben rablás, illetve annak kísérlete következtében beálló rongálódási kár is.

Üvegkár

A biztosított gépjármű nyílászáró ablaküvegeire (ide nem értve a karosszéria tetején lévő üvegfelületeket) közvetlenül ható, hirtelen fellépő mechanikai behatás által okozott sérülés, vagy idegen személy által okozott rongálás. (Fényszóró lámpatestek, a karosszéria tetején lévő üvegfelületek és egyéb üvegek károsodása töréskárnak minősül.)

CASCO biztosítás és kiegészítő biztosításai >>

Legfrissebb hírek

Kiadva - 2024. június 12 - A hazai biztosítási szektor jelenleg alacsony, illetve közepes szintű digitalizációval bír. Ennek gyors megváltoztatása a mesterséges intelligenciának köszönhetően most nem csak elérhetővé, de szükségszerűvé is vált! A BEK elemzése hiánypótló a témában...

Kiadva - 2024. április 10 - Mitől lesz hatékonyabb a lakáskampány? A kampány tapasztalatait és a piaci szereplők jövőre vonatkozó javaslatait ebben a cikkben gyűjtöttük össze.

Kiadva - 2024. április 8 - A Pénzmosás Elleni Törvény 2024. július 1-től életbe lépő módosításának köszönhetően az életbiztosítások esetében távolról - online módon is elérhetővé válik az ügyfélelek számára a személyazonosságuk igazolása.

Tovább az összes hírre